Yến tổ rút lông cao cấp Thiên Triều RL01 - Hộp 50gram không nhúng đường

8938511822298

3,900,000 đ

Yến tổ rút lông cao cấp Thiên Triều RL01 - Hộp 50gram không nhúng đường bao gồm bao gồm hạt chia, nhãn nhục, táo đỏ và đường phèn