Yến tổ tinh chế cao cấp Thiên Triều ST02 - Hộp 50gram không nhúng đường

8938511822281

2,500,000 đ

Yến tổ tinh chế cao cấp Thiên Triều ST02 - Hộp 50gram không nhúng đường bao gồm hạt chia, nhãn nhục, táo đỏ và đường phèn